image_pdfimage_print
 1. Duyuşsal gelişim

–  Okulda ters giden bir şey olursa okulu sevmez, hatta okula gitmek istemez.

–  Arkadaşlarının düşüncelerini çok önemser, aldıkları kararları çabuk unuturlar.

–  Küçük oyun gruplarını severler.

–  Lideri çekememe duygusu gelişir.

–  Eleştirilere çok hassastır.

–  Kolayca motive olur.

–  Başarısızlıktan hoşlanmaz.

–  Karşısındaki kişilerin duygularına hassastır.

–  Hayal kırıklığına uğramaktan korkarlar.

 2. Günlük yaşam becerileri

 •  İsteklerini erteleyebilir, sağduyulu olmaya başlar.
 •  
 •  Akranlarıyla iyi ilişkiler geliştirmeyi öğrenir.
 •  
 •  Günlük yaşam için gerekli kavramlar geliştirir.
 •  
 •  Değer sistemi geliştirir.
 •  
 •  Kişisel bağımsızlık kazanır.
 •  
 •  Kurum ve kişilere karşı tutum geliştirir.
 •  
 •  Gördüğü nesnelere ve olaylara karşı akıl yürütebilir.
 •  
 •  Daha karmaşık şeyleri yapabilecek duruma gelir.
 •  
 • Bir olayı diğer insanların gözüyle görmeye başlar.
 •  
 •  İlkokul çağında kendi cinsinden olan çocuklarla oynamayı ister.
 •  Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı öğrenir.
 •  Ev dışında başka yetişkinlerle ilişki kurabilir.
 •  
 • Bedenine bakma ve temizlik alışkanlığı kazanır.
 •  
 •  Kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenir.
 • Bilişsel gelişim
 •  Çocuk soyut kavramların farkına varmaya başlar.
 •   Okula başlamasıyla toplum içinde bir birey olduğunun farkına varır.
 •   Problemlerini kendi çözme yoluna gider.
 •   Anne babasının söylediği diğer değer yargılarını anlamaya başlar.
 •   Öğretmeni ve oyun arkadaşları onun için önemlidir.
 •   Vücudunun tüm parçalarını iyice tanımaya başlar.
 •   Yaptığı bir şeyin sonucunda ne olabileceğini kestirir ve ona göre hareket eder.
 •   Yaptığı şeyleri düşünerek, akıl yürüterek yapar.

 •  Yaşadıklarından ders alır.
 •  Mantık yürütür. Yaptığı her şeyi düşünerek yapmaya başlar.
 • Akranlarıyla iyi ilişkiler kurmayı öğrenir.
 • Cinsiyet rollerinin farkına varır.
 • Okuma, yazma ve zihinsel faaliyetlerin çoğunda gelişme gösterir.
 • Kişisel bağımsızlığını kazanma yoluna gider.
 • Birebir konuşmalardan ve sorulara cevap vermekten hoşlanır.
 • Yalnız başına gezme, dolaşma, alışveriş gibi faaliyetler yapmaya başlar.
 • Oyun grupları genellikle kendi cinsinden olan bireylerdir.
 • Yaşadığı birçok şeyi hatırlar ve doğru bir şekilde anlatabilir.