image_pdfimage_print
 • Dersin içeriğini değil , öğrenme tekniklerini gösterir .
 • Sabırlıdır , yansızdır ,yargısızdır
 • Çok iyi bir dinleyici olmalıdır. Dinleme tekniklerini bilmelidir.
 • Samimidir , gerçekçidir , genelleme yapmaz.
 • Yaşadığı toplumun yapısını iyi bilir. Öğrenciyi sosyal yönden de geliştirir.
 • Öğrencinin motivasyonu konusunda daima yaratıcıdır.
 • Cevapları kendisi vermez, tavsiyede ,öğütlerde bulunmaz ,danışanına buldurur.
 • Soru sorma tekniklerini iyi bilmelidir.
 • Öğrencinin hedefe ulaşmadaki çabasını tekniklerle tespit eder ve destekler.
 • Aynı zamanda öğrencinin yol arkadaşıdır.
 • Etik ilkelerine bağlıdır. Özel hayata saygılıdır.
 • Öğrencinin yeteneklerinin farkına vardırır.
 • İyi bir gözlemcidir. Ayrıntılara önem verir.
 • Öğrenci ile sürekli iletişim içindedir. Etkili iletişim tekniklerini bilir.
 • Öğretmen olduğu kadar öğrencidirler. Geçmişteki hatalardan ders çıkartmasını bilirler.
 • Söylediklerini yaparlar ve yaptıklarını söylerler. Güvenilirlerdir. İnsanlar arası ilişkilerde güvenin rolünü ve önemini çok iyi bilirler.
 • Dürüst ve açık sözlüdürler.
 • Çalışanları değerli görürler, çalışanlarının düşüncelerine önem verir, kararlarına ve davranışlarına saygılı ve anlayışlı yaklaşırlar. Örgütün beklentileri gerçekleşirken çalışandan beklenenler konusunda net ve açık ifadeler kullanırlar.