image_pdfimage_print

Bütünü genelden özele sınıflayan sistemdir.

Sınıflama Haritası Tekniği

KAZANIMLAR

  • Öğrencinin derse olan ilgisi ve motivasyonu artar.
  • Konunun kısaca özetlenmesini sağlar.
  • Bilgiler beyinde şekillenir.Bilgiler ezberlenerek öğrenilmez.
  • Kavramı ve alt kavramları bir bütün olarak görmeye yarar.
  • Verileri sentez edebilme ve veriler arasından ilişki kurabilme becerilerini geliştirir.
  • Öğretimin her kademesinde kullanılır.
  • Dersin her aşamasında farklı amaçlarla kullanılır.Dersin girişinde ön organize edici olarak, dersin gelişim kısmında öğretim materyali olarak, dersin sonuç kısmında ise hem özet hem de değerlendirme yapmak için kullanılabilir.
  • Öğrencinin, öğretimin amacını anlayıp anlamadığını kontrol etmeye olanak verir.