image_pdfimage_print

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

  • Öğrencinin zamanı ve ders araç gereçlerini etkin kullanmasıdır.
  • Verimli çalışmada önemli olan çalışma süresi değil, öğrencinin öğrenmeyi gerçekleştirmesidir.
  • Verimli ders çalışma başarıya arttıran en önemli unsurlardan biridir.
  • Verimli ders çalışma alışkanlığının kazanılamaması okulda başarısızlığı arttıran en önemli unsurlardan biridir.
  • Verimli ders çalışmada önemli olan öğrencinin zamanı doğru kullanabilmesi, neyi öğrenmesi gerektiğini belirleyebilmesi ve kendisine işe yarar yöntemleri kullanarak öğrenmeyi gerçekleştirmesidir

YÖNTEMLERİ

Amaç belirlemek

Öğrencinin neden ve niçin çalışacağını bilmesi öğrenmeyi arttıracaktır. Ve bir amaç öğrenciyi motive edecektir. Amaç açık, net ve anlaşılır olmalıdır.

Planlı çalışmak

Başarı için plan şarttır. Günlük, haftalık ve yıllık plan yapmak faydalı olacaktır. Plan yaparken çalışacağı dersler, yardımcı kaynaklara ne kadar çalışacağının planlanması gerekmektedir.

Zamanı verimli kullanmak

Çok çalışmanın aksine zamanı iyi kullanarak daha kısa zamanda daha çok bilgi edinebilmek ve bunu sürekli hala getirebilmektir.

Çalışma ortamı hazırlamak

Çalışma yeri düzenli olmalıdır. Bir çalışma masası mutlaka olmalıdır.

Verim azaltıcı etkenlerden kurtulmak

Aç olmak veya fazla yemek, uykusuz olmak, öfkeli olmak, aşırı duygusal olmak gibi etkenler öğrencinin çalışması olumsuz etkiler.

Araç-gereç ve yardımcı kaynaklardan yararlanmak

Ders çalışma ne kadar çok duyuya hitap ederse o kadar etkili olur. Kendi notlarının dışında fotoğraf, resim grafik gibi görseller öğrenmeye ve hatırlamaya katkı sağlayacaktır.

Not tutmak, verimli okumak, ara ara tekrar yapmak

Konuları zaman içinde tekrar edin